BỆNH THỐI NHŨN Ở BẮP CẢI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

OXYCIN-100WP

1.Triệu chứng và dấu hiệu bệnh thối nhũn bắp cải: Bệnh thường gây hại nhiều trong mùa mưa, nhất là những đợt bắp cải được bón quá nhiều phân đạm, được gieo trồng với mật độ dày, hay trồng trên ruộng đất thấp dễ ngập úng, ruộng đã trồng bắp cải trong nhiều vụ, nhiều …