BỆNH THỐI HẠCH TRÊN CÂY CHANH DÂY

Nguyên nhân: Gây ra bởi Sclerotinia sclerotiorum. Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn tược, cắt bỏ các phần cây nghi nhiễm bệnh, tập trung tiêu hủy sạch sẽ. Vặt bỏ các lá già, lá gốc, tạo độ thông thoáng cần thiết, tránh để nước đọng ở gốc. Trồng cây với mật độ hợp lý, tránh …