BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỔI VÀ THUỐC ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ

Triệu chứng bệnh thán thư do nấm Glomerella psidii Bệnh hại lá, ngọn, hoa và trái. + Trên lá nấm tạo thành các đồm bệnh màu tím ở giữa hoặc ở bìa ,chóp lá làm cho lá bị cháy từng mảng. + Ngọn cây bị nấm gây hại biến màu nâu thẫm lan dần xuống phía …

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY XOÀI

1. Triệu chứng bệnh           Bệnh gây hại trên tất cả các bộ phận trên mặt đất của cây: * Trên lá: Lá xoài non, đặc biệt ở giai đoạn màu đồng thiếc đến giai đoạn màu xanh nhạt dễ mẫm cảm với bệnh hơn lá già. Vết bệnh đầu tiên là các đốm đen …

TRIỆU CHỨNG VÀ THUỐC ĐẶC TRỊ THÁN THƯ BÔNG

Tên khoa học: Colletotrichum gossypii Southw Bệnh làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây và gây thối quả, bết xơ bông ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền của xơ bông. 1. Triệu chứng bệnh – Bệnh hại các bộ phận của cây có thể gây hại trong suốt thời kỳ sinh …

BỆNH THÁN THƯ TRÊN THANH LONG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ BỆNH

Bệnh thán thư là bệnh gây hại quan trọng nhất trên thanh long, bệnh gây tổn thất lớn đến năng suất và phẩm chất của nông sản, đặc biệt là trên cây mang trái vào mùa mưa bão. Bệnh tấn công lên thân, cành, nụ hoa và cả trên trái ở các giai đoạn khác nhau và …

CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY HOA CÚC HIỆU QUẢ NHẤT

Bệnh thán thư là bệnh hại trên cây trồng. Có thể gây hại trên các bộ phận từ lá, cành, chồi non, quả non. Bệnh được gây ra bởi tác nhân Colletotrichum gloeosporioides và Cephaleures virescens. Trên bộ phận bị bệnh của cây xuất hiện các vết đốm lớn màu nâu xẫm, có viền nâu đỏ. …