BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN BẮP CẢI DO NẤM VÀ BIỆN PHÁP PHONG TRỪ

Triệu chứng bệnh sương mai do nấm Peronospora parasitica Vết bệnh xuất hiện bắt đầu từ mép lá và ở phần cuối cuống lá. Vết bệnh hình tròn hoặc bán nguyệt. Đầu tiên màu xanh xám rồi chuyển sang xanh tối cuối cùng là màu đen. Giữa mô bệnh và mô khoẻ không có ranh giới …