Bệnh héo rũ lở cổ rễ hại cây hoa cúc và thuốc đặc trị hiệu quả

Bệnh héo rũ lở cổ rễ (có người gọi là bệnh thối gốc) làm hại cây hoa cúc. Bệnh do nấm Rhizoctonia solani gây ra. BIỂU HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN  Ban đầu vết bệnh chỉ là những chấm nhỏ xuất hiện trên rễ, cổ rễ hoặc phần gốc sát với mặt đất, sau đó phát …