BỆNH GHẺ LOÉT TRÊN CÂY CÓ MÚI VÀ THUỐC ĐẶC TRỊ

Bệnh ghẻ loét phá hoại cây ăn quả có múi do vi khuẩn Xanthomonas campestris pv. citri (Hasse) Dye gây ra. Ở vườn ươm, khi bị bệnh nặng cây con dễ chết; Quả bị bệnh phẩm chất kém không thể xuất khẩu và cất trữ được. Bệnh lây lan rất nhanh làm cây cằn cỗi, chóng …