Bệnh Đốm rong (do tảo Cephaleuros virescens Kunze gây ra) TRÊN CÂY CÓ MÚI VÀ THUỐC ĐẶC TRỊ

Nguyên nhân gây ra bệnh đốm rong Bệnh đốm rong, do một loài rong có tên là Cephaleuros viresens gây ra. Ngoài bưởi, bệnh còn xuất hiện trên ổi, chôm chôm, sầu riêng, nhãn, măng cụt, vú sữa. Dấu hiệu nhận biết bệnh Bệnh có thể xuất hiện và gây hại trên thân cây, cành …