BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM MẮT CUA CÂY THUỐC LÁ

Tên khoa học: Cercospora nicotianea 1. Triệu chứng và dấu hiệu bệnh – Phá hại trước tiên ở những lá già, lá phía dưới. – Vết bệnh lúc đầu là đốm nhỏ sau đó lan rộng ra 5 – 10 mm. – Vết bệnh có tâm màu trắng xám, có viền màu nâu và quầng màu …