Phòng trừ bệnh chết nhanh ( Thối rễ ) cây hồ tiêu

1. Triệu chứng, nguyên nhân và phát tán bệnh a. Triệu chứng: Triệu chứng là cây tiêu đang tươi tốt thì đột ngột bị héo rũ, khô đen rất nhanh, hoặc xuất hiện một ít lá bị vàng úa, thân thối đen ,sau đó các lá tiếp tục bị vàng hoặc thâm đen lây lan …